CC 0759

28

SEP

"Under det här året har mitt yrkesliv berikats något enormt"

Creative Cluster är ett initiativ från Näringslivsenheten, en fristående ekonomisk förening med syfte att utveckla de kreativa och kulturella näringarna i regionen. 

– De kreativa och kulturella näringarna är oerhört viktiga för ett friskt och framgångsrikt näringsliv och Borås Stad har därför valt att satsa på bland annat CC, säger Ingrid Nyman, näringslivsutvecklare och verksamhetsansvarig för CC.

Hon har varit verksamhetsansvarig sedan ett år tillbaka. 

– På den tiden har vi gått från cirka 60 medlemmar till närmare hundra. Jag är ödmjukt stolt över det. Jag älskar mina medlemmar!

Ingrid påpekar vilken nytta möten mellan medlemmarna medför, som möjlighet att dela med sig av kunskaper och tips.

– Jag vill våga tro att vi gör skillnad. Att vi inspirerar till modiga beslut, nya kunskaper och fler affärer. 

CC startade 2012 av Nelly Hayek som också arbetar på Näringslivsenheten. Det är ingen nationell organisation utan finns bara i Borås, men verksamhetsområdet sträcker sig över hela Sjuhäradsregionen. 

– Arbetet med att sprida och bredda verksamheten ut i de andra kommunerna är något som jag jobbar hårt med - klart vi är till för alla KKN-bolag – kulturella och kreativa näringar - i regionen.  

Stora projekt är EU-finansierade.

– Det hjälper oss genom att vi får muskler som vi annars inte har och kan ta hit proffsföreläsare och erbjuda riktigt bra kompetenshöjande insatser som komplement till de vi annars erbjuder.

Bland allt som Creative Cluster arrangerar syns bland annat after work-koncpetet Creative bar två gånger per termin och cirka tio kompetenshöjande insatser per termin.

– Det senaste året har vi haft hjälp av DigiCreate. Det är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden och syftar till att kompetensutveckla små och medelstora företag i kreativa och kulturella branscher i digitalisering. De ska rustas för att kunna omfamna den digitala transformationen kan man säga. 

Utvärderingar som görs av en extern aktör visar att det är ett lyckat koncept.

– Vid sidan av det samarbetar vi lite med Tex! by Marketplace Borås och arrangerar lite kreativa frukostar och luncher runt om i Sjuhärad. 

Fyra gånger i höst körs även KickStart Friday ihop med Tex! och Drivhuset, som innebär att man  öppnar upp Business Gallery på Textile Fashion Center så att medlemmarna kan att komma och jobba i ett "open office". 

Ingrid säger att i DigiCreate-projektet är det enkelt att redan se resultat, medlemmar som redan implementerat nya arbetssätt och affärsmodeller som har främjat tillväxt i sina bolag till exempel.

– Någon tyckte att min roll verkade ensam - verkligen inte. Under det här året har mitt yrkesliv berikats något enormt. Och det bästa är att se effekterna av mitt arbete. 

Foto och Text Boel Ferm

”Under det här året har mitt yrkesliv berikats någon enormt

Ingrid Nyman

CC 0756

Creative Cluster:

Startade 2013.

CC samlar kreativa och kulturella företag i Boråsregionen, för att kunna göra mer business i branschen.

Arrangerar möten, kurser och föredrag.

94 anslutna företag.