Lions 03093

09

DEC

Lejon med mottot: Tjäna, Trivas och Träffas

Med 1,4 miljoner medlemmar över hela världen delar föreningen Lions varje år ut runt 50 miljoner kronor till välgörenhet. Det kan vara allt från bidrag till en cykel till hjälp vid katastrofer. Och visste du att den vita käppen en gång togs fram tack vare Lions?

I Borås finns det två avdelningar, Lions Club Ullsaxen och Lions Borås. Från den senare kommer Nils-Eric Magnusson och Björn Kristensen

– En kamrat tog med mig till ett möte, jag fick insikt om den hjälpverksamhet som bedrivs och det tilltalade mig mycket. Därför är jag en Lions i dag, säger Björn, medlem sedan 2001.

Lions är en förening med aktiva medlemmar och alla tilldelas olika ansvarsområden. Björn har hunnit vara president tre gånger, nu är han ordförande i medlemskommittén. Nils-Eric är medlem sedan 19996 och har varit president två gånger. 

– Vi vill på vårt sätt bidra till en bättre värld, säger de när vi möts över en lunch i Borås.

Båda har gula jackor med Lions tydligt utmärkt. 

– Kläderna bekostar vi själva, allt som samlas in går oavkortat till hjälpverksamhet.

Lions Borås delar ut bidrag till hjälpsökande och stipendier till bland annat forskare i Västsverige via Lions Cancerfond Väst.

– Många hjälpsökande har fallit mellan stolarna. De kanske har till livets nödtorft men inte det lilla extra som barnens idrottsavgifter. Det kan röra sig om allt från bidrag till säng en cykel eller större saker. 

Det går att söka hjälp när som helst på året. Man söker i det område där man bor hos den lokala Lionsklubben. Ansökningar tas upp av styrelsen vid månadsmöten.

Björn och Nils-Eric betonar också det internationella arbetet. 

– Vi gör stora insatser. Ofta är Lions först på plats med tält med mera vid katastrofer. Just nu hjälper vi hjälper Syriens barn och i Somalia pågår ett stort vattenprojekt där vi bygger brunnar med mera. 

Närmaste aktivitet i Borås är julmarknaden med lotteri på skänkta varor från sponsrande företag. Från att ha varit en traditionell herrklubb är kvinnor välkomna sedan 1987. 

– Vi tar gärna emot kvinnor och behöver fler medlemmar, säger Björn.

Medelåldern i de flesta Lionsklubbar är hög, kanske av naturliga skäl, pensionärer har mer tid att engagera sig.

– Som 75-åringar är vårt nätverk åldersmässigt begränsat, vi vill gärna ha fler yngre medlemmar. Välkommen, bara ta kontakt med någon av oss i klubbarna, säger Nils-Eric

Lions Ullsaxen har just fått sin första kvinnliga ordförande i Borås, Lena Löfström.

– Jag har alltid jobbat med människor och ville fortsätta hjälpa och stödja även efter pensioneringen, därför gick jag med i Lions.

Lena är intresserad av internationellt arbete och fick uppdraget att vara LCIF-koordinator på lokal nivå när hon gick med i klubben. LCIF - Lions Clubs International Foundation, är en stiftelse inom Lions som fokuserar på globala problem på ett mer riktat sätt. Tillexempel genom att bekämpa blindhet som går att förebygga och bota, katastrofhjälp, utrota mässlingen genom att stödja vaccination av barn för att nämna några exempel. LCIF är den insamlande och anslagsbeviljande delen i Lions globala organisation.

– Vi tjänar, vi trivs, vi träffas, det är Lions motto. Man ska vara medveten om att det kräver engagemang att vara med i Lions.

Olika aktiviteter ordnas under året för att samla in pengar som till exempel luciavandring, tulpanförsäljning, försäljning av företagsskyltar med mera. 

– I en medlemsenkät nyligen svarade medlemmarna att de var stolta över att tillhöra Lions, det är jag väldigt glad för. Man tycker att det är roligt att göra en insats och att bidra. 

Lions startade i USA i början av 1900-talet. En köpman från Chicago ville ta ett socialt ansvar och hjälpa människor i nöd. Välgörenhetsklubbar startade i flera städer. Helen Keller, blind sedan ungdomen, bjöds in till en Lionskonferens för att berätta om synskadade i samhället. Hon önskade hjälpmedel för att underlätta tillvaron, bland annat en käpp för att känna sig fram. Lions tog fram den första vita käppen som används sedan dess. Lions Clubs International firar den 1 juni som Helen Keller-dagen.

På frågan om hjälporganisationen behövs i dag svarar både Björn och Nils-Eric tveklöst ja.

– Svenska folket är oerhört givmilt. Det kommer inte att förändras men kanske i vilken form man bidrar till hjälpverksamhet. Vi tror Lions kommer att finnas kvar, vi har ett oerhört gott anseende.


Foto och text: Boel Ferm där inte annat anges

Vi har väldigt trevligt tillsammans

DSC 0931 Cmyk

Fakta Lions Club:

Startades av Melvin Jones 1917 i USA.

Har 1,4 miljoner medlemmar i världen.

10 000 medlemmar i Sverige.

Totalt 46 000 klubbar.

500 klubbar i Sverige. 

Lions samlar in 50 miljoner om året och delar ut i olika sammanhang.

Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.