Wooden Pier With Fishing Boat At Sunset On A Lake Q926J87

08

MAJ

Sportfiske

Det finns många olika sorters sportfiskare. En del fiskar med syfte att ta vara på fångsten dvs matfisk. Dessa sportfiskare fiskar vanligtvis efter arter som generellt räknas som bra matfiskar såsom gös, abborre, regnbåge, lax, torsk mm. Hos denna kategori är själva tillvaratagandet av fångsten en del av intresset på samma sätt som för en jägare. Till dessa räknas ofta trollingfiskare, havsfiskare och pimpelfiskare. En annan kategori är de som inte avlivar fångsten utan återutsätter allt man får upp. Dessa är ofta gäddfiskare, specimenfiskare och flugfiskare. Sen finns det den sociala delen i fisket.

En modern gädd-, abborr- eller gösfiskare har idag ofta en specialanpassad sportfiskebåt med den senaste teknologin i form av ett stort ekolod/plotter, en frontmonterad elmotor. Dessa båtar tar fiskaren snabbt ut till fiskeplatsen samt hjälper till att hitta fisken. Denna typ av fiskare deltar gärna i moderna fisketävlingar. Man återutsätter merparten av den fångade fisken.

Flugfiskare är en annan kategori. Dessa delas in i tre större grupper; Fjällfiskaren – som främst fiskar öring och harr under en eller två veckor på semestern. Kustfiskaren – som fiskar havsöring vår och höst på kusten. Laxfiskaren – som fiskar lax, oftast en eller två veckor i Norge samt några turer till någon av våra svenska laxälvar. Flugfiskare sätter också numera tillbaka allt större del av fångsten.

Specimenfiskare är nästa kategori. Dessa fiskare är mer anpassningsbara och använder den metod som passar bäst för den arten man är ute efter både i sjö, hav och å. En specimenfiskare sätter fångsten framför metoden och återutsätter allt.

Havsfiskaren är dessvärre ett utdöende släkte i takt med att fisken i havet försvinner. På ostkusten är det tomt och på västkusten så är det snart bara makrill kvar. En liten men ack så viktig spillra av havsfisket i Sverige finns kvar i Öresund. Här bedrivs ett storskaligt sportfiske från både småbåtar och turfiskebåtar. Den största andelen havsfiskare i Sverige är de som årligen åker till Nordnorge där bestånden fortfarande ger ett riktigt bra fiske.

Trollingfiskare dvs de som man traditionellt kallar trollingfiskare som i huvudsak fiskar laxfiskar utanför sydkusten och Blekinge samt i Vänern och Vättern, har minskat mycket i antal under de senaste 15–20 åren. De som fortfarande håller på upplever fisket som fortsatt bra.

Pimpelfiskare är liksom havsfiskare ett utdöende släkte. Här är det givetvis allt mildare vintrar som påverkat utvecklingen. De finns fortfarande entusiaster som tar varje tillfälle som ges men man är numera mest hänvisad till mindre sjöar och då främst i samband med pimpeltävlingar.

Speciella personlighetstyper inom fisket

Sedan har vi den sociala aspekten i sportfisket. Det finns de som ser fisket mest som ett sätt att träffa likasinnade. Dessa fiskar sällan själva utan det är det sociala umgängen som är det viktiga, eventuell fångst är mest en bonus. Motsatsen är de som helst fiskar själva. Dessa sportfiskare sätter fisket främst och fångsten och/eller naturupplevelsen är i fokus.

Inom de ovan nämnda typerna kan man dela upp samtliga kategorier i fem grupper; fångstmannen, troféjägaren, analytikern, prylfiskaren och husbehovsfiskaren.

Fångstmannen är en effektiv och duktig fiskare som oftast fångar mest fisk. Allt går ut på att fånga flest fiskar oavsett metod. Man får kickarna av att drilla fisk.

Troféjägaren är en fiskare som prioriterar att fånga stora fiskar före antal fiskar. Våg, måttband och kamera är lika viktiga som övrig fiskeutrustning. Här får man kickarna av att landa och posera med de stora fiskarna.

Analytikern är en typ av fiskare som hela tiden letar efter ledtrådar i fisket som gör honom/henne till en bättre fiskare. Även detaljer i utrustningen spelar ofta en stor roll. Här ligger belöningen i att lyckas knäcka koderna.

Prylfiskaren är som namnet avslöjar, en fiskare som ser prylarna som en stor del av hobbyn. Man spenderar åtskilliga tusenlappar varje år på ny utrustning.

Husbehovsfiskaren sätter fångsten främst och fiskar sällan om inte målet är att ta med sig matfisk hem.

”Husbehovsfiskaren sätter fångsten främst och fiskar sällan om inte målet är att ta med sig matfisk hem.”

Fisket och fiskaren i framtiden

Hur den fortsatta utvecklingen blir är givetvis omöjligt att säga. Man har ju lite svårt att se att det skulle kunna komma några nya metoder som likt jerkfisket och vertikalfisket, skulle kunna revolutionera sportfisket på samma sätt. Summeringen blir att oavsett utvecklingen och så kommer fisket med all säkerhet att fortsätta att skapa glädje för alla oss som fiskar, även i framtiden.

Wooden Pier With Fishing Boat At Sunset On A Lake Q926J87
Bonnier Cmyk