Etablera

22

DEC

Tredje störst bland landets 15 största städer

Den totala tillväxten i Borås stadskärna uppgick till 1,6 procent under perioden 2017-2018. Den omsättningsmässigt största branschen i stadskärnan var hem och fritid följt av restaurangbranschen. Den bransch vars siffror sticker ut gentemot rikets snitt var dagligvaruhandeln som utvecklades starkast under året med 15,7 procent. Tätt följt av kommersiell service på 8,6% och hotell som ökade med 3,2 % från 2017-2018.

— Kul att vi har en sådan stabil utveckling. Samtidigt är det är viktigt att poängtera att alla aktörer måste vara på tårna och att vi måste jobba tillsammans för att förstärka siffrorna i Borås City framåt, säger Caroline Wallin Cityledare i Borås

Beklädnad är en av de branscher som påverkas mest negativt av den ökade konkurrensen från e-handeln. Det är dock inget unikt för Borås, enligt kartläggningen minskar denna bransch med 1,9% i snitt för hela landet.

— Borås följer i stort den nationella utveckling vi ser med en ändring av utbudet i landets stadskärnor, traditionella butiker backar medan hotell och service ökar mycket. Stadskärnornas omvandling kommer att kräva aktiv handling för att bibehålla eller stärka attraktiviteten. Därför är det väldigt bra att fastighetsägarna, Borås City och Borås Stad redan arbetar proaktivt med frågan i och med rekryteringen av etableringskonsulten från Mind retail som ska kartlägga vilka som är framtidens butiker, säger Anna Liljenby, Fastighetsägarna.

Text Boel Ferm

Foto Borås City

”— Kul att vi har en sådan stabil utveckling. 

Caroline Wallin

DD61DA0E B2C1 485D 89B9 28DEA590A54E

Borås:

Borås city, tredje störst bland landets 15 största städer.

Stadskärnan i Borås har ökat sin omsättning med 1,6% det senaste året.
Av Sveriges 15 största stadskärnor ger det Borås en topp 3 placering.

Info från Fastighetsägarna och HUI Research's 'Cityindex'.